Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne
od stycznia 2018
usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Odgrzybianie
ZAMÓW / ZAPYTAJ
Galeria Grzybów-Pleśni
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów i Elewacji
Osuszanie Budynków
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Izolacje Przeciwwilgociowe
Najczęściej zadawane pytania
Dane Adresowe
Mapa Serwisu
Polecane Strony
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Odgrzybianie, usuwanie pleśni
odgrzybianie
osuszanie murów
odgrzybianie drewna
odgrzybianie
odgrzybianie murów
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
Izolacje Przeciwwilgociowe Drukuj Email
Waigel PROPONUJE swoje ZAKRESIE Usługi w izolacji przeciwwilgociowych lekkich, poziomych i pionowych.

Izolacje poziome przecinające drogi przenikania wody w murze metodami iniekcyjnymi tworzącymi przeponę pozioma Wewnątrz muru stanowiącymi barierą dla podciąganej kapilarnie wilgoci - iniekcje wykonujemy grawitacyjnie ciśnieniowo Lub.

Iniekcja niskociśnieniowa w MURACH stosowana Całkowicie zawilgoconych Wykonujemy ją następująco:
Po sprawdzeniu czy ściana nadaje się do iniekcji niskociśnieniowej rozpoczynamy prace przygotowawcze. Sprawdzamy grubość ściany, wyznaczamy punkty wierceń, sprawdzamy czy w ścianie nie ma elementów konstrukcji stalowych, zbrojenia, czy nie ma przewodów elektrycznych, rur wodociągowych czy elementów drewnianych.

  iniekcja  iniekcja  iniekcja iniekcja iniekcja
pooszukiwanie elementów stalowych, elektrycznych ... Oznaczanie miejsc wiercenia otworów wiercenie otworówmonta? iniekcyjnych pakerów pompowanie ŚRODKA hydrofobowego


Następnie wiercimy otwory w które zostanie środek wpompowany hydrofobowy. Pompowanie ŚRODKA iniekcyjnego odbywa się pod ciśnieniem do 1,5 MPa 0,2 - w zale? Ności od wytrzymałości ściany.
Po wpompowaniu Ściśle wymierzonej ilości preparatu hydrofobowego tworzy się w ścianie rodzaj poziomej bariery, Która uniemo? Liwia podciąganie wody kapilarne, niedopuszcza Tym samym do zawilgocenia ścian.
 
 
 
 
Izolacja wykonana prawidłowo.
Kliknij na rys.. aby powiększyć.
 Izolacja pozioma uszkodzona Lub jej brak.
Kliknij na rys.. aby powiększyć.
Brak izolacji. Wykonana iniekcja z zewnątrz powy? Ej POZIOMU gruntu.
Kliknij na rys.. aby powiększyć.


Iniekcja niskociśnieniowa jest przez POLECANA nas wszędzie tam gdzie mo? Na ją zastosować. Warunkuje ją spoistość ścian i zaprawy oraz art grubość nie mniejsza ni? 20 cm, po spełnieniu Tych Warunków jest doskonałym zamiennikiem dla metody mechanicznej Murów podcinania i WYKONANIA w powstałej szczelinie izolacji, Która mimo doskonałych rezultatów jest mniej chętnie wykonywana. Podcinanie jest bardzo pracochłonne i ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku Jakim Są ściany nośne.
Stosowana przez Waigla technologia iniekcji niskociśnieniowej Została opracowana przez znana i cenioną w calej Europie firmę Schomburg.

Iniekcję grawitacyjną Stosowana w ścianach o lekkim zawilgoceniu słabszym Lub murze wykonujemy wszędzie tam gdzie z przyczyn Technicznych nie mo? na wpompować ciśnieniem hydrofobowego pod ŚRODKA. Procedura przygotowawcza jest identyczna Lecz po nawierceniu otworów zamiast wpompowywania ŚRODKA pod ciśnieniem osadza się w ścianie lejki ze zbiornikami na płyn hydrofobowy. Płyn spływa do otworów w ścianie, az nich przez kapilary zostaje rozprowadzony po murze tworząc oswoić zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wody.

Informacje o rodzajach izolacji znajdziesz na stronie 2 (mospagebreak)

 


Użyteczne linki do stron branżowych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|
odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|


Obiekty budowlane, budynki, aw nich mieszkania czy lokale u? Ytkowe nara? Jednym sa na działanie wilgoci z ró? Nych kierunków iw ró? Nym nate? Eniu. Skutkom szkodliwym Zapobieganie inwazji wilgoci dokonuje się Poprzez wykonanie izolacji wodochronnych.

 • izolacje przeciwwilgociowe - chroniące fundamenty, ściany, stropy i tarasy przed wodą nie wywierającą ciśnienia,
 • Izolacje przeciwwodne-zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniem
 • Izolacje parochronne - chronią przed przenikaniem pary Wewnątrz pomieszczeń

Ze względu na kierunek jaki odcina przedostawanie się wilgoci do budynku, izolacje wodochronne dzieli się na:


 • poziome - zwykle układana na powierzchni stóp fundamentowych i prawa, oraz art pod posadzkami, zagradza Dostęp przenikania wody pionowo do budynku

 • pionowe - układana na ścianach bocznych fundamentowych, zabezpiecza przed napływem wody w kierunku poziomym

Elementy budynku zagłębione w ziemi mogę być izolowane:

 • izolacja typu Lekkiego - ten typ izolacji stosuje się, Gdy budynek posadowiony jest powy? ej zwierciadła wody gruntowej Lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacje pozioma stanowią folie, papy, izolacja pionowa układa się na płaszczyzny pionowe pokrywając je lepikami, emulsjami
 • izolacja typu cię? kiego - jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w nieprzepuszczalnym gruncie i poni? ej zwierciadła wody gruntowej. Tym W typie izolacji stosuje się wielowarstwowe Okładziny zewnętrzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ściankami dociskowymi.

Izolacje te ze względu na miejsce WYKONANIA izolacji dzieli się na:
wanny zewnętrzne - Występują Gdy budynek jest nara? Ony na ciągłe parcie wody
Wanny wewnętrzne - Stosuje się Gdy zagłębiony jest obiekt częściowo poni? Ej zwierciadła wody gruntowej
W przypadku, Gdy Zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest nara? Ony na wzmo? Jednym działanie pod ciśnieniem wody wykonuje się Drena?, Który napierające wody odprowadza na elementy budynków zagłębionych w gruncie.

Drena? dzieli się na:

 • Drena? opaskowy - zbiera do przewodów rurowych opasujących budynek wodę i odprowadza do zbierających studzienek
 • Drena? powierzchniowy - zbiera wodę od spodu podłogi piwnicy i odprowadza do Drena? opaskowego u.

Drena? opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak,? e sączek najwy? szy le? y powy? ej Górnej krawędzi fundamentu i ze spadkiem około 0,5% odprowadza wodą do studni zbiorczych znajdujących się Poza obrębem budynku. Cały system jest ulo? Ony w filtracyjnej obsypce, Która Zapewnia przepuszczalność.
W przypadku, Gdy woda gruntowa występuje prawie pod podłoga Lub piwnicy, Gdy pod budynkiem Występują przewarstwienia gruntu przesiąkliwego i nieprzesiąkliwego nale? Y pod podłoga Drena zastosowaæ? powierzchniowy. Są to sączki ulo? Jednym w obsypce filtracyjnej wodę odprowadzające do Drena? Opaskowego u.

Osuszanie wilgoci dora? Nej przez Zastosowanie pomp, nagrzewnic zalaniach po:
 • w wyniku awarii instalacji wodnej
 • po zalaniach wodą deszczowa
 • w obiektach w Czasie budowy Lub po jej zakończeniu z wilgoci technologicznych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »