Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne
od stycznia 2018
usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Odgrzybianie
ZAMÓW / ZAPYTAJ
Galeria Grzybów-Pleśni
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów i Elewacji
Osuszanie Budynków
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Izolacje Przeciwwilgociowe
Najczęściej zadawane pytania
Dane Adresowe
Mapa Serwisu
Polecane Strony
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Odgrzybianie, usuwanie pleśni
odgrzybianie
osuszanie murów
odgrzybianie drewna
odgrzybianie
odgrzybianie murów
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
Kierownictwo Budów Drukuj Email
Przyjmujemy zlecenia na Kierowanie budowa od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego

1) Pełnienie funkcji kierownika budowy

2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i Rozpoczęcie robót
 • Umieszczenie tablicy Informacyjnej Zgodnie z wymogami
3) Zaplanowanie robót
 • harmonogram robót
 • zapotrzebowania na materiały
 • przedmiary
 • rozliczenie zu? ycia materiałów
4) Sporządzenie planu BIOZ
 • Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz art kolejność Realizacji poszczególnych obiektów;
 • Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji Lub rozbiórce;
 • Wskazanie elementów zagospodarowania działki terenu Lub, ktore moga stwarzać zagro? enie Bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • Informacje DOTYCZĄCE przewidywanych zagro? en występujących podczas Realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro? pl oraz art miejsce i czas ich Wystąpienia;
 • Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca PROWADZENIA robót budowlanych, stosownie do Rodzaju zagro? enia;
 • informacje o sposobie PROWADZENIA instrukta? Pracowników u przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych Realizacji Szczególnie, w tym:
a) określenie Zasad postępowania w przypadku Wystąpienia zagro? enia,
b) przez konieczność stosowania art Pracowników Środków Ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagro? en,
c) Zasady Bezpośredniego Nadzoru nad pracami Szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w Tym osoby ceļu;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, Wyrobów, oraz art SUBSTANCJI niebezpiecznych Preparatów na terenie budowy;
 • Wskazanie Środków Technicznych i organizacyjnych, zapobiegających wynikającym niebezpieczeństwom z wykonywania robót budowlanych w strefach zagro szczególnego? zdrowia Lub enia w ich sąsiedztwie, zapewniających Tym w bezpieczna i sprawna komunikację, umo? liwiającą szybką ewakuację na wypadek po? aru awarii, i Innych zagro? pl ;
 • Wskazanie miejsca przechowywania Dokumentacji budowy niezbędnych dokumentów oraz art do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Innych Technicznych.
5) Prowadzenie robót budowlanych
6) doprowadzenie do odbiorów częściowych

 • roboty zanikające
 • odbiory przewodów kominowych, instalacji
7) Prowadzenie Dokumentacji budowy
 • dziennik budowy
 • Księga obmiarów
 • protokoły odbioru
8) Przeprowadzenie odbioru końcowego
 • Próby instalacji
 • Atesty i certyfikaty na wyroby budowlane

W razie pytań prosimy o kontakt.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »