Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne
od stycznia 2018
usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Odgrzybianie
ZAMÓW / ZAPYTAJ
Galeria Grzybów-Pleśni
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów i Elewacji
Osuszanie Budynków
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Izolacje Przeciwwilgociowe
Najczęściej zadawane pytania
Dane Adresowe
Mapa Serwisu
Polecane Strony
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Odgrzybianie, usuwanie ple?ni
odgrzybianie
osuszanie murów
odgrzybianie drewna
odgrzybianie
odgrzybianie murów
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
Kierownictwo Budów Drukuj Email
Przyjmujemy zlecenia na kierowanie budową od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego

1) Pełnienie funkcji kierownika budowy

2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i rozpoczęcie robót
 • umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami
3) Zaplanowanie robót
 • harmonogram robót
 • zapotrzebowania na materiaży
 • przedmiary
 • rozliczenie zużycia materiałów
4) Sporządzenie planu BIOZ
 • zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
 • wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skaład i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
 • informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
 • informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a) określenie zasad post?powania w przypadku występienia zagroęenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakułację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
 • wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
5) Prowadzenie robót budowlanych
6) Doprowadzenie do odbiorów częściowych

 • roboty zanikające
 • odbiory przewodów kominowych, instalacji
7) Prowadzenie dokumentacji budowy
 • dziennik budowy
 • księga obmiarów
 • protokóły odbioru
8) Przeprowadzenie odbioru końcowego
 • próby instalacji
 • certyfikaty i atesty na wyroby budowlane

W razie pytań prosimy o kontakt.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »