Osuszanie Budynków

Izolacje Przeciwwilgociowe - Osuszanie

Iniekcja niskociśnieniowa jest polecana przez nas wszędzie tam gdzie moąna ją zastosować. Warunkuje ją spoistość ścian i zaprawy oraz grubość nie mniejsza niż 20 cm, po spełnieniu tych warunków izolacja wodochronna wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej jest doskonałym zamiennikiem dla metody mechanicznej podcinania murów i wykonania w powstałej szczelinie izolacji, która mimo doskonałych rezultatów jest mniej chętnie wykonywana. Podcinanie jest bardzo pracochłonne i ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku jakim są ściany nośne.

Stosowana przez Waigla technologia iniekcji niskociśnieniowej została opracowana przez znaną i cenioną w całej Europie firmę Schomburg.

Iniekcja grawitacyjna jest stosowana w ścianach o lekkim zawilgoceniu lub słabszym murze. Wykonujemy ją wszędzie tam gdzie z przyczyn technicznych nie można wpompowaś środka hydrofobowego pod ciśnieniem. Procedura przygotowawcza jest identyczna lecz po nawierceniu otworów zamiast wpompowywania środka pod ciśnieniem. Zamiast pakreów osadza się w ścianie lejki ze zbiornikami na płyn hydrofobowy. Płyn spływa grawitacyjnie do otworów w ścianie, a z nich przez kapilary zostaje rozprowadzony po murze tworząc izolacje przeciwwilgociową zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wody. Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania czy lokale użytkowe narażone sż na działanie wilgoci z różnych kierunków i w różnym natężniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje się poprzez wykonywane izolacje wodochronne – izolacje przeciwwilgociowe.

Poniżej kilka informacji o:
Izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje parochronne, drena? opaskowy.


 • izolacje przeciwwilgociowe – chroniące fundamenty, ściany, stropy i tarasy przed woda nie wywierającą ciśnienia,

 • izolacje przeciwwodne -zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniem

 • izolacje parochronne – chronią przed przenikaniem pary wewnątrz pomieszczeń

Ze względu na kierunek jaki odcina przedostawanie się wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dzieli się na :

 • Izolacja pozioma – zwykle układana na powierzchni stóp i ław fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dostęp przenikania wody pionowo do budynku.

 • Izolacja pionowa – układana na bocznych ścianach fundamentowych, zabezpiecza przed napływem wody w kierunku poziomym.

Elementy budynku zagłębione w ziemi mogą być izolowane:

 • izolacja typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje się, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacja pozioma to najczęściej folie, papy, a izolacja pionowa układa się na płaszczyzny pionowe pokrywając je lepikami, emulsjami

 • izolacja typu ciężkiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poniżej zwierciadła wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje się wielowarstwowe okładziny zewnętrzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ściankami dociskowymi.

Izolacje te ze wzgl?du na miejsce wykonania izolacji dzieli się na:

 • wanna zewnętrzna – występują gdy budynek jest narażony na ciągłe parcie wody

 • wanna wewnętrzna – stosuje się gdy obiekt jest zagłębiony częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej

W przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest narażony na wzmożone działanie wody pod ciśnieniem wykonuje się drenaż, który odprowadza wody napierające na elementy budynków zagłębionych w gruncie.

Drenaż dzieli się na:

drenaż opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasujących budynek wodą i odprowadza do studzienek zbierających

drenaż powierzchniowy – zbiera wodę od spodu podłogi piwnicy i odprowadza do drenału opaskowego.

drenaż opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak, że sączek najwyższy leży powyżej górnej krawędzi fundamentu i ze spadkiem około 0,5% odprowadza wodą do studni zbiorczych znajdujących się poza obrębem budynku. Cały system jest ułożony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalność.

W przypadku, gdy woda gruntowa występuje prawie pod podłogą piwnicy lub, gdy pod budynkiem występują przewarstwienia gruntu przesiąkliwego i nieprzesiąkliwego należy pod podłogą zastosować drenaż powierzchniowy. Są to sączki ułożone w obsypce filtracyjnej odprowadzające wodę do drenażu opaskowego.

Osuszanie wilgoci doraźnej przez zastosowanie pomp, nagrzewnic po zalaniach:

 • w wyniku awarii instalacji wodnej

 • po zalaniach wodą deszczową

 • w obiektach w czasie budowy lub po jej zakończeniu z wilgoci technologicznych.

Użyteczne linki do stron branżowych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|
odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|