Izolacje Przeciwwilgociowe
 • Waigel proponuje swoje usługi w zakresie izolacji przeciwwilgociowych lekkich, poziomych i pionowych.

Izolacje poziome przecinające drogi przenikania wody w murze metodami iniekcyjnymi tworzącymi przeponę poziomą wewnątrz muru. Stanoiwią barierę dla podciąganej kapilarnie wilgoci - iniekcje wykonujemy ciśnieniowo.

Iniekcja niskociśnieniowa ma zastosowanie w murach zawilgoconych. Wykonujemy ją w następujący sposób:
Po sprawdzeniu czy ściana nadaje się do iniekcji niskociśnieniowej rozpoczynamy prace przygotowawcze. Sprawdzamy grubość ściany, wyznaczamy punkty wierceń, sprawdzamy czy w ścianie nie ma elementów konstrukcji stalowych, zbrojenia, czy nie ma przewodów elektrycznych, rur wodociągowych czy elementów drewnianych.

  iniekcja  iniekcja  iniekcja iniekcja iniekcja
pooszukiwanie elementów
stalowych, elektrycznych ...
 Oznaczanie miejsc
wiercenia otworów
 wiercenie otworówmontaż iniekcyjnych
pakerów
 pompowanie środka
hydrofobowego


Następnie wiercimy otwory, w które zostanie wpompowany środek hydrofobowy. Pompowanie środka iniekcyjnego odbywa się pod ciśnieniem do 1,5 MPa do 7,5 MPa- w zależności od potrzeb i wytrzymałości ściany.
Po wpompowaniu ściśle wymierzonej ilości preparatu hydrofobowego tworzy się w ścianie rodzaj poziomej bariery, która uniemożliwia wody kapilarne, niedopuszcza tym samym do zawilgocenia ścian.
 
 
 
 
Izolacja wykonana prawidłowo.
Kliknij na rys. aby powiększyć.
 Izolacja pozioma uszkodzona Lub jej brak.
Kliknij na rys.. aby powiększyć.
Brak izolacji. Wykonana iniekcja z zewnętrz powyżej poziomu gruntu.
Kliknij na rys. aby powiększyć.


Iniekcja niskociśnieniowa jest polecana przez nas wszędzie tam gdzie moąna ją zastosować. Warunkuje ją spoistość ścian i zaprawy oraz grubość nie mniejsza niż 20 cm, po spełnieniu tych warunków izolacja wodochronna wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej jest doskonałym zamiennikiem dla metody mechanicznej podcinania murów i wykonania w powstałej szczelinie izolacji, która mimo doskonałych rezultatów jest mniej chętnie wykonywana. Podcinanie jest bardzo pracochłonne i ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku jakim są ściany nośne.
 
Iniekcja grawitacyjna jest stosowana w ścianach o lekkim zawilgoceniu lub słabszym murze. Wykonujemy ją wszędzie tam gdzie z przyczyn technicznych nie można wpompowaś środka hydrofobowego pod ciśnieniem. Procedura przygotowawcza jest identyczna lecz po nawierceniu otworów zamiast wpompowywania środka pod ciśnieniem. Zamiast pakreów osadza się w ścianie lejki ze zbiornikami na p?yn hydrofobowy. Płyn spływa grawitacyjnie do otworów w ścianie, a z nich przez kapilary zostaje rozprowadzony po murze tworząc izolacje przeciwwilgociową zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wody. Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania czy lokale użytkowe narażone sż na działanie wilgoci z różnych kierunków i w różnym natężniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje się poprzez wykonywane izolacje wodochronne – izolacje przeciwwilgociowe.
 
Informacje o rodzajach izolacji znajdziesz na stronie 2 (mospagebreak)

 


Użyteczne linki do stron branżowych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|
odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|


Stosowana przez Waigla technologia iniekcji niskociśnieniowej została opracowana przez znaną i cenioną w całej Europie firmę Schomburg.


Poniżej kilka informacji o:
Izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje parochronne, drena? opaskowy.


 • izolacje przeciwwilgociowe – chroniące fundamenty, ściany, stropy i tarasy przed woda nie wywierającą ciśnienia,

 • izolacje przeciwwodne -zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniem

 • izolacje parochronne – chronią przed przenikaniem pary wewnątrz pomieszczeń

Ze względu na kierunek jaki odcina przedostawanie się wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dzieli się na :

 • Izolacja pozioma – zwykle układana na powierzchni stóp i ław fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dostęp przenikania wody pionowo do budynku.

 • Izolacja pionowa – układana na bocznych ścianach fundamentowych, zabezpiecza przed napływem wody w kierunku poziomym.
 
Elementy budynku zagłębione w ziemi mogą być izolowane:

 • izolacja typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje się, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacja pozioma to najczęściej folie, papy, a izolacja pionowa układa się na płaszczyzny pionowe pokrywając je lepikami, emulsjami

izolacja typu ciężkiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poniżej zwierciadła wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje się wielowarstwowe okładziny zewnętrzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ściankami dociskowymi.

Izolacje te ze wzgl?du na miejsce wykonania izolacji dzieli się na:

 • wanna zewnętrzna – występują gdy budynek jest narażony na ciągłe parcie wody

 • wanna wewnętrzna – stosuje się gdy obiekt jest zagłębiony częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej

W przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest narażony na wzmożone działanie wody pod ciśnieniem wykonuje się drenaż, który odprowadza wody napierające na elementy budynków zagłębionych w gruncie.


Drenaż dzieli się na:

drenaż opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasujących budynek wodą i odprowadza do studzienek zbierających

drenaż powierzchniowy – zbiera wodę od spodu podłogi piwnicy i odprowadza do drenału opaskowego.

drenaż opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak, że sączek najwyższy leży powyżej górnej krawędzi fundamentu i ze spadkiem około 0,5% odprowadza wod? do studni zbiorczych znajdujących się poza obrębem budynku. Cały system jest ułożony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalność.

W przypadku, gdy woda gruntowa wyst?puje prawie pod pod?og? piwnicy lub, gdy pod budynkiem występują przewarstwienia gruntu przesiąkliwego i nieprzesiąkliwego należy pod podłogą zastosować drenaż powierzchniowy. Są to sączki ułożone w obsypce filtracyjnej odprowadzające wodę do drenażu opaskowego.
 
Osuszanie wilgoci doraźnej przez zastosowanie pomp, nagrzewnic po zalaniach:

 • w wyniku awarii instalacji wodnej

 • po zalaniach wodą deszczową

 • w obiektach w czasie budowy lub po jej zakończeniu z wilgoci technologicznych.