Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne
od stycznia 2018
usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Odgrzybianie
ZAMÓW / ZAPYTAJ
Galeria Grzybów-Pleśni
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów i Elewacji
Osuszanie Budynków
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Izolacje Przeciwwilgociowe
Najczęściej zadawane pytania
Dane Adresowe
Mapa Serwisu
Polecane Strony
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Odgrzybianie, usuwanie ple?ni
odgrzybianie
osuszanie murów
odgrzybianie drewna
odgrzybianie
odgrzybianie murów
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
Odgrzybianie pomieszcze? FAQ

Informacje dotycz?ce odgrzybiania wszystkich rodzajów pomieszcze?.

Znajdziecie tu Pa?stwo informacje o tym jak przygotowa? pomieszczenia do odgrzybiania, jaki jest czas wykonania us?ugi, jaka jest trwa?o?? us?ugi, rodzaje gwarancji i zalece? itp. 
Je?li nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o przes?anie nam pytania e-mailem, odpowiemy w pierwszym terminie.Bia?a „wata”

Bia?a „wata” w piwnicy czy to jest truj?ce?

Prawd? powiedziawszy nie wiem. Za ma?o danych. Prosz? zrobi? zdj?cie „waty” i przes?a? nam poczt? elektroniczn? – http://waigel.pl zak?adka Zamów / Zapytaj lub link: http://waigel.pl/index.php/component/option,com_artforms/Itemid,27/Czy niesprawna wentylacja mo?e by? powodem zagrzybienia mieszkania?


Tak, mo?e i najcz??ciej jest powodem powstania zagrzybie?. Waigel przed wykonaniem odgrzybiania przeprowadza dok?adne pomiary m.in. wydajno?ci wentylacji, wilgotno?ci powietrza itp. na ich podstawie sporz?dzany jest Protokó? Powykonawczy zawieraj?cy zalecenia dot. u?ytkowania lokalu, a nasi pracownicy gotowi s? do udzielenia odpowiedzi na Pa?stwa pytania.

Ile trwa odgrzybienie jednego pokoju?


Odgrzybienie jednego pokoju zajmuje oko?o 2-3 godzin. Znaczny wp?yw na czas ma rodzaj zagospodarowania powierzchni. Je?li na pod?ogach s? trwale przymocowane wyk?adziny dywanowe, s? meble tapicerwane których nie mo?na wynie?? z pomieszczenia, a w oknach pozostawione firanki, to odgrzybianie wyd?u?a si? o czas konieczny na dok?adne zabezpieczenie foli? mebli i wyk?adzin, no i zdj?cie firanek. 


Plastikowe okna i czarny nalot na ?cianach i sufitach

Od roku mam plastikowe okna, 3 miesi?ce temu pojawi? si? czarny nalot na ?cianach i suficie w okolicy okien, czy to jest grzyb? Czy okna mog? by? powodem pojawienia si? grzybów?!

Mog?, to klasyczny duet – bardzo szczelne okna plus brak sprawnej wentylacji – idealna para. Wprawdzie czarny nalot to najprawdopodobniej ple?? - prosz? porówna? z fotografiami w naszej galerii. W przypadku zbyt szczelnych okien polecamy odgrzybienie pomieszcze? i monta? nawiewników higrosterowanych np. frmy Aereco. 


Po jakim czasie mo?na bezpiecznie przebywa? w mieszkaniu z dzieckiem?


Za?ó?my, ?e odgrzybiamy ca?o?? powierzchni mieszkania 3 pokojowego z klasyczn? wentylacj? grawitacyjn?. Mieszkanie ?rednio zagrzybione, czas rozpocz?cia prac godzina 9:00. Po oko?o 6 godzinach ko?czymy odgrzybianie, mamy wi?c godzin? 15:00, wietrzenie do wieczora czyli oko?o 5 godzin, to wystarczy ale nie polecamy ani dziecku ani doros?ym. Je?li mamy mo?liwo?? przespania pierwszej nocy w innym lokalu to zalecamy takie rozwi?zanie i nie dotyczy to tylko nocy po odgrzybianiu, ale po stosowaniu ka?dej chemii od farb, lakierów, klejów do ?rodków czyszcz?cych i odgrzybiaj?cych. Je?li mo?emy unikn?? wdychania jakichkolwiek oparów chemicznych to unikajmy ich i polecamy to wszystkim.

Stary Dom

Dwa lata temu kupili?my stary dom, remontowali?my go oko?o roku. Kilka miesi?cy po wprowadzeniu ?ona i dziecko maj? objawy alergii – czy jest mo?liwe, ?e powodem s? grzyby znajduj?ce si? w tym domu? Dom by? remontowany ale nie „odgrzybiali?my” go. Co robi??

Najlepiej zacz?? od pocz?tku czyli zleci? firmie specjalistycznej np. Waigel, pobranie próbek i przeprowadzenie bada? na obecno?? grzybów. Je?li po badaniu próbek oka?e si?, ?e jest potrzeba odgrzybienia budynku to oczywi?cie Waigel podejmie si? wykonania takiej us?ugi, je?li w badanym materiale nie stwierdzi si? obecno?ci szkodliwych ilo?ci grzybów, to b?dzie mo?na wykluczy? wp?yw domu. To w du?ym uproszczeniu tyle. W razie dalszych pyta? zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Opracowany przez EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org